Sposoby walki z migreną

Migrena co to takiego?

Większość społeczeństwa Migrenę określa jako ogólny ból głowy. Jednak takie podporządkowanie wszystkich dolegliwości bólowych nie jest trafne. Aby można mówić o bólach migrenowych muszą one być dobrze zbadane prze specjalistę i wykluczone inne schorzenia powodujące ból głowy. Mianem migreny możemy określić nagłe, powtarzające się silne, pulsujące, napadowe bóle głowy, które zazwyczaj trwają od 4 do 72 godzin. Dodatkowo mogą występować takie objawy jak światłowstręt, wymioty, nadwrażliwość na zapachy i senność. Migrenom mogą towarzyszyć charakterystyczne, wcześniejsze zwiastuny i wtedy mówimy o migrenie z aurą. Jest ona ponad trzykrotnie rzadsza niż migrena bez aury.

 

Przyczyny

Przyczyny migren nie są do końca znane, jest natomiast wiele teorii na temat ich powstawania. Jedna z nich mówi o podłożu genetycznym, ze względów występowania dużych korelacji migren wśród rodzeństwa. Badania wskazują na zaburzenia neurotransmiterów mózgu i zwężenia naczyń krwionośnych, a następnie ich rozkurczu, czego konsekwencją są bóle migrenowe.

 

Terapia kranio-sakralna

Poprzez terapię czaszkowo-krzyżową wpływamy na rozluźnienie struktur nerwowo-mięśniowych oraz poprawę przepływu płynów w obrębie komór mózgu oraz rdzenia. W leczeniu migreny ważne jest, aby uwzględnić rodzaj bólu i jego pochodzenie. Inaczej terapię będzie prowadzić się w przypadku migren wynikających z zaburzeń w obrębie nerwów szyjnych, inaczej przy dysfunkcji ze strony nerwów czaszkowych. Istotna jest praca na oponie twardej, przez którą przechodzą liczne struktury nerwowe i krwionośne. Warto popracować też na komorze trzeciej oraz rozluźnianiu szwów czaszkowych w odpowiednich rejonach. Nierzadko nieodzowna okazuje się również terapia stawów skroniowo-żuchwowych.

 

Akupunktura i Aurikuloterapia

Według medycyny chińskiej migreny związane są z zaburzeniami w obrębie całego organizmu, gdyż meridiany spotykają się w głowie, gdzie kumuluje się energia. W zależności od tego, który narząd niedomaga, lokalizacja objawów w obrębie mózgowia będzie różna. Bowiem poprzez zaburzenie w obrębie danego narządu dochodzi do zaburzenia w przepływie energii w danym meridianie. Działanie akupunktury związane z nakłuwaniem odpowiednich meridianów w ciele, skupia się w przypadku migreny na wyrównywaniu przepływów krwi. Terapia polega więc na znalezieniu zaburzeń i ich stymulacji igłami.

Bardzo ciekawym obszarem akupunktury jest aurikuloteria, czyli zabieg wykonywany na małżowinach usznych. Jego założeniem jest teoria iż kształt ucha odpowiada modelowi płodu ludzkiego. Konkretne punkty w uchu odpowiadają konkretnym narządom w ciele, dlatego poprzez odpowiednią ich stymulacje oddziałuje się na zaburzony organ. Terapia ta jest bardzo skuteczną formą walki z bólem i daje natychmiastowy efekt uspokajający.

 

Czynnik sprawczy migreny

Częstym sposobem na walkę z powtarzającymi się bólami migrenowymi okazuje się odnalezienie czynnika zapalnego, który bezpośrednio lub pośrednio przyczynia się do wystąpienia migreny. Ważnym elementem jest śledzenie wszelkiej aktywności oraz odbieranych bodźców. Najlepszym rozwiązaniem w znalezieniu przyczyny migreny jest szczegółowa weryfikacja doby poprzedzającej wystąpienie objawów. Znaczenie tu będą miały nawet spożywane pokarmy, zapachy, sytuacje stresogenne, bodźce dźwiękowe, i wiele innych. Wyodrębnienie i eliminacja czynnika zapalnego może być sprawą kluczową w przeciwdziałaniu powtarzających się migrenowych bólów głowy.