Pierwsza wizyta

Na pierwszą wizytę proszę zabrać ze sobą kompletną dokumentację medyczną (jeśli nie były wykonane żadne badania do tej pory nie jest to konieczne).
Proszę zabrać ze sobą ubranie niekrępujące ruchów (najlepiej strój sportowy).
W razie konieczności odwołania wizyty pacjent jest zobligowany by poinformować o tym do 24h przed planowanym spotkaniem. (by nie blokować miejsca innym pacjentom, oczekującym w kolejce).