Dna moczanowa

Dna moczanowa– jest to choroba spowodowana odkładaniem się w stawach kwasu moczowego. Zbyt wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi obwodowej, tj powyżej 7mg/dl, powoduje hiperurykemie. Wyróżnić można dwa rodzaje dny moczanowej:

Dna pierwotna- charakteryzuje się tym, że w organizmie dochodzi do zwiększonej produkcji kwasu moczowego i jest to uwarunkowane genetycznie

Dna wtórna- zwiększona produkcja kwasu moczowego jest spowodowana występującymi chorobami, np. białaczką, czerwienicą prawdziwą, niedokrwistością hemolityczną.