Dystrofia mięśniowa

Dystrofia mięśniowa– jest chorobą dziedziczną, charakteryzuje się znacznym osłabieniem mięśni oraz ich zanikiem. Ta rzadka choroba wynika z mutacji genu DMD, co powoduje zmianę struktury białka- dystrofiny utrzymującego strukturę komórek macierzystych. Małe ilości tego białka znajdują się również w komórkach nerwowych w hipokampie, która odpowiada za pamięć i emocje. Komórki pozbawione dytrofiny są bardziej podatne na urazy , co może powodować stan zapalny. Choroba występuje najczęściej u mężczyzn i wykrywana jest do 3-4 roku życia.