Przezskórna elektroliza EPTE

Przezskórna elektroliza EPTE– to narzędzie terapeutyczne używane do walki z patologicznie zmienionymi ścięgnami ( z powodu zmniejszonej aktywności fizycznej). Jest to bardzo skuteczna terapia, w której prąd galwaniczny o małym stężeniu zostaje przesłany na zmienione patalogicznie ścięgno. Do tego zabiegu stosuje się igłę użytą jako aplikator podczas zabiegów akupunktury. W miejscu w którym przepływa prąd dochodzi do elektrolizy, zmienia się biochemia komórkowa i stymulowany jest proces gojenia oraz synteza kolagenu typu I. W przeciągu 48 godzin po zabiegu pacjent wyczuwa ból, który jest normalny przy właściwym procesie gojenia.